Tööalane rehabilitatsioon on Töötukassa teenus vähenenud töövõimega inimestele. Tööalase rehabilitatsiooni sihtrühm on tööealised inimesed (16-a kuni vanaduspensioniiga), kellel on tuvastatud vähenenud töövõime (puue või osaline töövõime) ning kes töötavad, õpivad või otsivad tööd (registreeritud töötud).

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud inimestele, kellel on puudest või tervislikust seisundist tulenevate piirangute tõttu mitmeid takistusi ning vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide (rehabilitatsioonimeeskonna) abi. 

Registreerimiseks tööalasele rehabilitatsioonile kirjutage e-mail brittel@bra.ee või info@bra.ee

  • Telefonid:
  • Vastame K ja R 10:00-13:00
  • 55 02 006 (Tööalane rehabilitatsioon)