Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus on sotsiaalteenus, mille osutamist korraldab Sotsiaalkindlustusamet. Teenus on mõeldud puudega või puuduva töövõimega isikutele igapäevaeluga toimetuleku toetamiseks.

Registreerimiseks sotsiaalsele rehabilitatsioonile kirjutage e-mail madli.tiigirand@bra.ee või info@bra.ee

  • Telefon:
  • Vastame K ja R 10:00-13:00
  • 58 339 956 (Sotsiaalne rehabilitatsioon)