Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus on sotsiaalteenus, mille osutamist korraldab Sotsiaalkindlustusamet. Teenus on mõeldud puudega või puuduva töövõimega isikutele igapäevaeluga toimetuleku toetamiseks.