Tööalase rehabilitatsiooni teenuste hinnakiri:

Teenuse nimetusTeenuse hind eurodes ühe tunni kohta (EUR/h)
Füsioterapeudi teenus60
Füsioterapeudi grupitöö36
Tegevusterapeudi teenus60
Tegevusterapeudi grupinõustamine36
Sotsiaaltöötaja teenus60
Sotsiaaltöötaja grupinõustamine36
Eripedagoogi teenus60
Eripedagoogi grupinõustamine36
Psühholoogi teenus60
Psühholoogi grupinõustamine36

* Rehabilitatsiooniteenusel osalemiseks on vajalik eesti keele oskus suhtlustasemel, et tagada osalejale võimalikult kvaliteetne teenuse osutamine.