Tööalase rehabilitatsiooni teenuste hinnakiri:

Teenuse nimetusTeenuse hind eurodes ühe tunni kohta (EUR/h)
Füsioterapeudi teenus45
Füsioterapeudi grupitöö27
Tegevusterapeudi teenus45
Tegevusterapeudi grupinõustamine27
Sotsiaaltöötaja teenus45
Sotsiaaltöötaja grupinõustamine27
Eripedagoogi teenus45
Eripedagoogi grupinõustamine27
Psühholoogi teenus45
Psühholoogi grupinõustamine27

* Rehabilitatsiooniteenusel osalemiseks on vajalik eesti keele oskus suhtlustasemel, et tagada osalejale võimalikult kvaliteetne teenuse osutamine.