Tööalase rehabilitatsiooni teenuste hinnakiri:

Teenuse nimetusTeenuse hind eurodes
ühe tunni kohta (EUR/h)
Füsioterapeudi teenus60
Füsioterapeudi grupitöö36
Tegevusterapeudi
teenus
60
Tegevusterapeudi
grupitöö
36
Sotsiaaltöötaja
teenus
60
Sotsiaaltöötaja
grupitöö
36
Eripedagoogi
teenus
60
Eripedagoogi
grupitöö
36
Psühholoogi
teenus
60
Psühholoogi
grupitöö
36
Kogemusnõustaja
teenus
60
Kogemusnõustaja
grupitöö
36
Meditsiiniõe
teenus
60
Meditsiiniõe
grupitöö
36

* Rehabilitatsiooniteenusel osalemiseks on vajalik eesti keele oskus suhtlustasemel, et tagada osalejale võimalikult kvaliteetne teenuse osutamine.