Sotsiaalministeerium: http://www.sm.ee/sinule/puudega-inimesele/sotsiaalteenused-puudega-inimesele/erihoolekanne.html

Erihoolekandeteenuste Pakkujate Liit: www.erihoolekanne.ee

Eesti Patsientide Esindusühing: http://www.epey.ee/

Eesti Puuetega Inimeste Koda: http://www.epikoda.ee/

Eesti Töötukassa: http://www.tootukassa.ee/content/teenused

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus: http://www.astangu.ee/

Kutseõpe: http://kutseharidus.ee/

Kutseõpe lihtsustatud õppekava alusel põhikooli lõpetanule ning põhihariduse nõudeta kutseõpe

Juhtumikorraldaja käsiraamat: http://www.sm.ee/../Juhtumikorralduse_käsiraamat.pdf

Tegevusjuhendaja käsiraamat: http://www.sm.ee/../Erihoolekandeteenused/Tegevusjuhendaja_käsiraamat.pdf

Probleemse käitumise ennetamise ja juhendamise hea tava käsiraamat